Extranet
Profijt is een samenwerkingsverband van VO, MBO, en HBO in de regio Achterhoek.

Formulieren downloaden

Het Digitaal Doorstroom Dossier

Als je de overstap maakt naar een vervolgopleiding op het MBO, wil deze school graag meer informatie  over jou krijgen, voor de intake. Daarvoor  willen ze graag dat je een  Digitaal Doorstroom Dossier (DDD)  invult.

Om een DDD in te vullen, moet je eerst een account aanmaken.
Zit je op het vmbo? Neem dan contact op met je decaan of mentor voor je inloggegevens.
Wil je een DDD aanmaken voor het Graafschap College of voor Zone.College en je hebt geen inloggegevens van de school waar je nu zit, ga dan naar de websites van het Graafschap College of Zone.College voor de instructie. 
Of ga naar www.digitaaldoorstroomdossier.nl 

Het dossier bestaat uit een deel A en een deel B.
Deel A moet jij invullen. Deel B kan worden ingevuld door je mentor, decaan of loopbaanbegeleider. Als je niet op school zit en werkt, moet iemand van je werk deel B invullen.
Ben je ouder dan 18? Dan is het deel B niet verplicht. Vul dan ook geen mentorgegevens in.

Mocht iets met de website niet lukken, mail dan naar helpdesk@digitaaldoorstroomdossier.nl.
Heb je andere vragen, neem dan contact op met de coördinator van Profijt: franswijnands@profijtscholen.nl
 

Het Begeleidingsprotocol

Soms is het wenselijk, of zelfs noodzakelijk, dat een leerling die de overstap maakt naar een vervolgopleiding extra ondersteuning krijgt, om die opleiding succesvol te kunnen volgen.
De mentor, decaan of zorgcoördinator van de huidige school van de leerling vult daarvoor het 'begeleidingsprotocol' in. Met alleen die informatie die zinvol is voor de begeleiding op het MBO, in het belang van de leerling. Dit protocol wordt één op één overgedragen aan de zorgdecaan van het Graafschap College of Zone.College.