De scholen in het VMBO en het MBO (Graafschap College en AOC Oost), aangesloten bij Profijt,  hebben met elkaar afgesproken intensief te gaan samenwerken om de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van onze leerlingen nog meer te verbeteren.
We hopen dat leerlingen daardoor beter in staat zijn om een vervolgopleiding te kiezen dat bij hem of haar past. Door met het MBO samen te werken aan LOB willen we ook bereiken dat leerlingen beter zijn voorbereid op de vervolgopleiding en dat zij een reëel beeld hebben van het beroep dat zij willen uitoefenen. Daarmee hopen we ongewenst switchgedrag en voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Door Profijt is een Visiedocument opgesteld waarin beschreven is hoe wij dit met de scholen willen bereiken.

We zijn in februari 2014 van start gegaan met een nieuwe groep in onze overlegstructuur: de Regiegroep LOB. Hierin zijn alle LOB-coördinatoren van de VMBO-scholen en afgevaardigden van de sectoren van het MBO vertegenwoordigd. Onder andere heeft de Regiegroep LOB als doelstelling om op alle vmbo-scholen voor augustus 2015 een afgewogen loopbaanleerlijn te realiseren, met een resultaatgerichte samenhang tussen de activiteiten.
Er wordt gestreefd naar een grotere betrokkenheid van het MBO in het LOB op de VMBO-scholen en een grotere verantwoordelijkheid van het VMBO in het intakeproces op het MBO.

Meer informatie?

Ga naar de pagina downloads. Onder Algemene downloads vindt u in de map Loopbaanoriëntatie en -begeleiding ons Visiedocument en allerlei handige informatie over LOB. Zoals presentaties, lesbrieven en rapportages.
Onder Downloads log-in vindt u de verslaglegging met bijlagen van de Regiegroep LOB.

Blijf op de hoogte

Ontdek meer

Vacature: Regisseur samenwerkingsverband Profijt

Lees meer

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Lees meer

STERA en de SEN-app

Lees meer