Profijt is een samenwerkingsverband van VO, MBO en HBO in de regio Achterhoek.

Aanmelden
Over profijtscholen

Profijt is in 2000 opgericht om in gezamenlijk beleid voorwaarden te ontwikkelen die ertoe leiden dat meer onderwijsdeelnemers beroepsgekwalificeerd hun opleiding zullen afronden.

Intensief samenwerken om de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen te verbeteren

Profijt is het samenwerkingsverband voor VO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO en HBO in Oost Gelderland. Profijt is in 2000 opgericht om in gezamenlijk beleid voorwaarden te ontwikkelen die ertoe leiden dat meer onderwijsdeelnemers beroepsgekwalificeerd hun opleiding zullen afronden.

Profijt heeft als doelstelling geformuleerd: In samenwerking met de arbeidsmarkt in de regio het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen en studenten dat past bij hun talenten en dat kansen biedt op een goede toekomst, rekening houdend met het belang van de regio.

Profijt wil bovenstaand doel bereiken door

  • De verbetering van de doorlopende leerlijnen, tot en met het HBO, gericht op talentontwikkeling en het versterken van het beroepsonderwijs door de participatie met het bedrijfsleven, o.a. door het creëren van hybride leeromgevingen, in vo en mbo.
  • Verbeteren van het LOB, met intensivering van de samenwerking met de werkgevers gericht op de ontwikkeling van de beroepsidentiteit en de voorlichting op de arbeidsmarktperspectieven.
  • Doorlopende aandacht voor de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, waarbij elk talent telt.

Blijf op de hoogte

Ontdek meer

Vacature: Regisseur samenwerkingsverband Profijt

Lees meer

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Lees meer

STERA en de SEN-app

Lees meer