In de regio Achterhoek & Liemers werken vo- en mbo scholen samen met bedrijven & instellingen om jongeren te helpen de juiste route te nemen in het beroepsonderwijs.

Samen werken we aan een goede warme overdracht
Samen zetten we ons in voor betere doorlopende leerlijnen
Samen versterken we de relatie tussen onderwijs en bedrijven & instellingen

Kijk voor actuele nieuwsberichten op LinkedIn (je hebt hiervoor geen account nodig): Profijt

Profijt: Samen werken aan een drempelloze doorstroom van VO naar MBO!

Sterk samenwerkingsverband
In de regio Achterhoek en De Liemers werken alle vo- en mbo scholen samen om ervoor te zorgen dat jongeren op de juiste plek terecht komen. Met elkaar bedenken we nieuwe initiatieven. Zo wordt de doorstroom van vo naar mbo zo drempelloos mogelijk. Onze regio is groot en divers. Elke school heeft zijn eigen route om aan de doelen van Profijt te werken. Dit past bij de tijd van nu, waarin we proberen jongeren keuzes aan te bieden. Onze samenwerking versterkt de mogelijkheden, doordat we kennis en ervaring met elkaar delen en samen nieuwe ideeën uitwerken. Net als onze leerlingen, leren we door te doen!

Ambities

In Profijt hebben we met elkaar ambities geformuleerd. Jongeren (leerlingen van het vo en studenten van het mbo) zijn ons uitgangspunt. Zij:
1. hebben Profijt van ons netwerk. Onze samenwerking zorgt voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan een doorstroom zonder obstakels.
2. vallen niet UIT maar OP. Aan de voorkant proberen we VSV (vroegtijdig schoolverlaten) te voorkomen. We geven continue aandacht aan het verbeteren van de warme overdracht.
3. weten waar ze beginnen in hun loopbaan. Door collega’s van vo en mbo met elkaar te verbinden, zijn zij goed in staat om jongeren te ondersteunen bij het ontdekken van de verschillende mogelijkheden in het mbo. Ook werken we toe naar een beter verwachtingsmanagement.
4. switchen minder. Aan de voorkant laten we  jongeren veel praktijk realistisch leren en reflecteren. Zo streven we ernaar dat zij beter op de hoogte zijn van hun kwaliteiten en vaardigheden. Ze weten dan beter welke opleiding bij hen past.
5. zijn tevreden over LOB. Als alle genoemde ambities zijn behaald.

Om onze ambities te halen, bundelen we onze krachten. We komen met Profijt-teams bij elkaar om aan gemeenschappelijke doelen te werken. We pakken gezamenlijk leervragen uit de regio op en benutten bedrijven & instellingen. Samen zorgen we – vo, mbo en bedrijven & instellingen- voor een drempelloze doorstroom.

Profijtscholen

Uitgebreid netwerk

Naast de genoemde scholen werken we samen met veel verschillende bedrijven en instellingen in de regio Achterhoek & de Liemers. Ook is er verbinding met o.a.: 8RHK Ambassadeurs, Achterhoekse Jongeren, Civon, De Netwerkplaats, Doorstroompunt regio Achterhoek, FERM, Grensland College, Iselinge Hogeschool, LOB expertisepunt, Programmagroep VSV, Smaakacademie Achterhoek, Smarthub, STO regio’s, Samenwerkingsverband Doetinchem, Samenwerkingsverband Slinge Berkel, Samenwerkingsverband Zutphen, Smaakacademie, Top Traject, Twents Aansluitingsnetwerk, VSO-scholen, en VSO PRO Arbeidsmarktregio Achterhoek.

Kijk voor actuele nieuwsberichten op LinkedIn (je hebt hiervoor geen account nodig): Profijt

Activiteiten

Profijt organiseert jaarlijks een Profijtdag. Collega’s ontmoeten elkaar en wisselen kennis en ervaring uit. De middag staat in het teken van leren door doen! Hoe kun je jongeren verder helpen richting hun toekomst? Door ze te leren zelf regie te nemen, dingen te doen, door te ervaren in de praktijk. Maar bovenal jongeren leren reflecteren! In verschillende workshops reiken we collega’s handvatten hiervoor aan.

Naast de Profijtdag zijn er verschillende activiteiten doordat scholen samen aan de thema’s van Profijt werken. Bij links & downloads staan onder ‘nuttige downloads’ verschillende pdfs die laten zien waar de scholen mee bezig zijn.

Heb je een good practise of idee dat je wilt delen met andere collega’s? Wil je meer weten over een idee of document dat je op deze website hebt gevonden?
Neem dan contact op! Mail naar info@profijtscholen.nl.

7 maart 2024: Profijtdag!

Werk jij op een van de vo- of mbo-scholen in de regio Achterhoek en de Liemers?

Meld je nu aan!

Dit kan door HIER te klikken.

Tot 7 maart!

Contact

Coördinator VSV

Eline Derks
e.derks@graafschapcollege.nl

Doorstroompunt |Regionaal Coördinator Doorstroompunt Achterhoek

Jet Phillipsen
j.philipsen@lerenwerkt.nu

Graafschap College | studieloopbaanadviseur

Wilma Arends
w.arends@graafschapcollege.nl

Profijt |Ondersteuning m.b.t. Intergrip

Frans Wijnands
franswijnands@profijtscholen.nl

Profijt | Regisseur

Annelies Claassen
anneliesclaassen@profijtscholen.nl
06-43273413

Vmbo-Decanenkring | regio Achterhoek & de Liemers

Rob Saulus (voorzitter)
rob.saulus@achterhoekvo.nl

Zone College | locatieverantwoordelijke MBO Doetinchem

Ellen Laurensse
elaurensse@zone.college

Gebruikte beelden zijn  (bewerkte) foto’s van FreePik of eigen foto’s. | © Copryight 2023 Profijt

Kijk voor actuele nieuwsberichten op LinkedIn (je hebt hiervoor geen account nodig): Profijt